Desinfectie

VLOEIBAAR CHLOOR 47/50 - 20 L

Gebruiksaanwijzing: Oplossing te verdunnen in water voor de ontsmetting van zwembadwater. Geschikt voor automatische doseersystemen. Dosering van het product zodanig dat de concentratie aan residueel chloor in het water ligt tussen 1 tot 3 ppm, dosering 8 ml/m³ voor een eindconcentratie van 1 ppm actieve chloor : deze eindconcentratie wordt met de vermelde dosering ten vroegste na 30 minuten bereikt.

39,95 €

CHLOORTABLETTEN PS90 - 200 G - 5 KG

Gebruiksaanwijzing: Deze chloortabletten zijn uitsluitend bestemd voor de ontsmetting van zwemwater. Meet de chloor-, pH-en cyaanzuurwaarden aan de hand van een testset. Breng de pH waarde van het water tussen 7.0 en 7.4 en controleer of het cyaanzuurgehalte lager is dan 70 mg/l (70 ppm). Voeg bij nieuw water 2-3 tabletten per 10m³ toe. Gebruik 1-2 tabletten per 4 tot 6 dagen voor een continue chlorering: aanbevolen waarde is 1-2 ppm. Bij voorkeur in de open lucht gebruiken bij afwezigheid van wind. Altijd via de skimmer of een doseervlotter toevoegen, de tablet nooit rechtstreeks in het water werpen! Nooit water aan het product toevoegen of met andere chemicaliën mengen! Uit de buurt van zuren, goed afgesloten, op een koele, droge, goed geventileerde plaats bewaren. De lege verpakking goed met zwembadwater spoelen alvorens de verpakking weg te gooien.

58,50 €

CHLOORGRANULAAT - 5KG

Gebruiksaanwijzing: Ideale pH waarde 7.0 - 7.4. Start/Chocbehandeling : zorgen dat er gedurende minstens 2 uur geen badgasten in het water zijn en 80 tot 100 g per 10 m³ via de skimmer aan het zwembadwater toevoegen of oplossen in een emmer water en voor de inspuiters in het bad gieten bij een werkende filterinstallatie. Onderhoud : meet de chloorwaarde aan de hand van een testset en indien nodig dagelijks 20 g per 10 m³ toevoegen. Waarde vrije chloor dient zich te situeren tussen 0.5 en 2 ppm.

55,50 €